Lidmaatschap

Waarom lid worden van onze vereniging?

Met een lidmaatschap van onze vereniging krijg je de mogelijkheid om deel te nemen aan KNHS wedstrijden. Daarbij krijgen onze leden korting op het inschrijfgeld van wedstrijden georganiseerd door PSV Thielen. Leden betalen slecht € 7,50 voor een ponyproef of € 10,00 voor een paardenproef ongeacht het reguliere starttarief.
Daarnaast organiseren we activiteiten voor onze leden waar je, tegen een kleine bijdrage, aan mee kunt doen. Denk hierbij aan clinics zoals Working Equitation, een schriktraining maar ook een gezellige feestavond.

Contributie en basisafdracht

Hieronder genoemd totale jaarlijkse bedrag betaal je 1x per jaar aan PSV Thielen. De basisafdracht draagt de vereniging af aan de KNHS. Je kunt dit niet zelf rechtstreeks aan de KNHS betalen. Als je na 1 oktober lid wordt betaal je de helft voor dat jaar, voor 1 oktober betaal je voor een heel jaar. Voor de contributie en de basisafdracht ontvang je na inschrijving en aan het begin van ieder kalenderjaar een factuur van PSV Thielen. Deze factuur versturen wij via email.

Vanaf 2024 is het ook mogelijk om alleen lid te worden van PSV Thielen zonder lid te worden van de KNHS (dus zonder de afdracht aan de KNHS). Op deze manier kan je meedoen aan al onze activiteiten die wij organiseren (clinics, feestavond/bbq, lezingen etc). Je hoeft hier geen startkaart voor aan te vragen.

Tarieven:

Regulier lidmaatschap

2024
Contributie PSV Thielen 1, 2
€ 30,00
Basisafdracht KNHS 3
€ 29,50
Totaal jaarlijks
€ 59,50

Recreatief lidmaatschap

2024
Recreatief lidmaatschap PSV Thielen 2
€ 30,00
Totaal jaarlijks
€ 30,00

1 Een 2e gezinslid krijgt 50% korting op het lidmaatschap van de vereniging
2 Het is  ook mogelijk om alleen bij ons lid te worden. zonder KNHS lidmaatschap; het recreatieve lidmaatschap. Je kan dan deelnemen aan onze activiteiten (voorwaarde voor dit recreatieve lidmaatschap is dat je pensionklant moet zijn bij manege Thielen).
3 Betaal ik dubbel als ik lid ben via een KNHS-vereniging en een FNRS-manege?
Nee, je betaalt niet dubbel als je zowel via een vereniging als een manege lid bent (of van twee verenigingen of twee maneges) van de KNHS. De KNHS-contributie wordt alleen gefactureerd via het langstlopende actieve lidmaatschap. Het andere lidmaatschap van de KNHS is gratis.

Bij de secretaris van PSV Thielen, kun je verdere informatie krijgen over onze vereniging en je lidmaatschap aanvragen, gebruik hiervoor het contactformulier.

Startpas

Met de KNHS startpas wordt het voor ruiters en amazones mogelijk om (onbeperkt) aan wedstrijden deel te nemen. Met deze KNHS startpas kunnen wedstrijd sporters multidisciplinair starten, dus aan wedstrijden deelnemen in zowel de disciplines dressuur, springen als eventing.

Startpassen moet je zelf aan-/afmelden via MijnKNHS. Voor de betaling van de startpas(sen) ontvang je een factuur van de KNHS en deze dien je ook rechtstreeks aan de KNHS te betalen.

Tarieven:
2024
Startpas Paard (1x per jaar)
€ 135,00
Startpas Pony (1x per jaar)
€ 105,00

Overige tarieven (zoals bijvoorbeeld voor het mennen en de aangespannen sport) zijn te vinden in de tarievenlijst van de KNHS. Voor individuele gevallen, bijvoorbeeld in geval van meerdere startpassen heeft de KNHS een aantal rekenvoorbeelden op de site geplaatst. Wijzigingen voorbehouden.

Inschrijven

Wil je graag lid worden van onze vereniging, dan kun je gebruik maken van onderstaand inschrijfformulier. Leden onder de 18 jaar dienen het formulier te laten invullen door of in overleg met een ouder/verzorger.

Inschrijven

  • Verlenging lidmaatschap en afmelden: Het lidmaatschap wordt aan het einde van het jaar automatisch verlengd. Wanneer je het volgende kalenderjaar geen lid meer wilt zijn, meld dan je lidmaatschap uiterlijk 30 november af via Mijn KNHS. Breng daarnaast ook het secretariaat van PSV Thielen op de hoogte. Ondergetekende verklaart: - kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de statuten, het huishoudelijk reglement en de contributie, zoals gepubliceerd op de website; - alles naar waarheid te hebben ingevuld; - dat voor leden onder de 18 jaar het formulier is ingevuld door een ouder/verzorger.
 

Verificatie en verzenden

Verlenging lidmaatschap en afmelden

Het lidmaatschap wordt aan het einde van het jaar automatisch verlengd. Wanneer je het volgende kalenderjaar geen lid meer wilt zijn, meld dan je lidmaatschap uiterlijk 30 november af via Mijn KNHS. Breng daarnaast ook het secretariaat van PSV Thielen op de hoogte.