Algemene ledenvergadering PSV Thielen

Datum/Tijd
Datum: 22/06/2020
18:30 - 22:00


Wij nodigen alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van PSV Thielen. Tevens willen we graag de ouders van onze jeugdleden uitnodigen, zij zijn natuurlijk ook van harte welkom.

We verwelkomen je graag in de kantine van Manege Thielen, Oude Lijn 7 te Tilburg.

De agenda van de vergadering wordt uiterlijk 4 weken voor de vergadering verstuurd naar de leden, evenals de notulen van de vorige vergadering.
In te brengen stukken dienen uiterlijk 1 week voor de vergadering bij de secretaris binnen te zijn. Deze kun je per email sturen naar secretaris@psvthielen.nl.

Aansluitend aan de vergadering organiseren wij  een leuke activiteit. Alle leden mogen hieraan deelnemen op voorwaarde dat je óók tijdens de vergadering aanwezig bent.

We stellen het zeer op prijs als je ons laat weten dat je verhinderd bent. Je kunt dit via de email doorgeven bij onze secretaris, Hannelore (secretaris@psvthielen.nl).